W sprawie:
rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Skubisz na bezczynność Burmistrza Słubic oraz nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora Zakładu Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2011-10-27

Numer uchwały:
XVI/133/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia