W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011 – 2026

Data uchwały:
2011-10-27

Numer uchwały:
XVI/128/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia