Zarządzenie nr 268/2011 Burmistrza Słubic z dnia 07.10.2011r.