w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach