w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice