Sprawozdania Rb-28S za I kwartał 2011 r. korekta nr 1.