Sprawozdanie Rb-Z korekta nr 2 za I kwartał 2011r.