W sprawie:
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Biskupice na lata 2011-2018

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
XI/96/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia