W sprawie:
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
X/75/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia