W sprawie:
ustalenia statutu Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
X/74/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.