W sprawie:
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
X/73/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego