W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2011 – 2026.

Data uchwały:
2011-05-26

Numer uchwały:
X/71/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia