W sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XXV/234/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 2 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kunowice na lata 2008-2013

Data uchwały:
2011-04-28

Numer uchwały:
VIII/60/2011

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia