Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2011r. korekta nr 1.