w sprawie określenia spraw, których prowadzenie w imieniu burmistrza powierzone zostanie pracownikom wydziału inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska