w sprawie: określenia spraw, których prowadzenie w imieniu burmistrza powierzone zostaje pracownikom.