Zarządzenie Burmistrza Słubic nr 87/2011 z dnia 12 kwietnia 2011r.