w sprawie oddania w najem lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Staszica 18/3