w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach za 2010 rok