w sprawie podziału zysku netto za rok obrachunkowy 2010 r