Zarządzenie Burmistrza Słubic nr 75/2011r. z dnia 01.04.2011r.