w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do przekazywania informacji do Biura Informacji Gospodarczej w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.