Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Słubic z dnia 9 marca 2011r.