w sprawie ustalenia stawki czynszu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice