W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2011-02-24

Numer uchwały:
V/40/11

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia