w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego