w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania projektu Strategii Promocji i Marketingu Gminy Słubice.