W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Słubic do wystawienia i podpisania weksla in blanco wraz deklaracją wekslową

Data uchwały:
2011-01-27

Numer uchwały:
IV/22/11

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia