w sprawie wyznaczenia z-cy komisarza spisowego i lidera gminnego oraz utworzenia gminnego biura spisowego.