Zarządzenie nr 218/2010 Burmistrza Słubic z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.