Zarządzenie nr 208/10 Burmistrza Słubic z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010