W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Słubic

Data uchwały:
2010-12-14

Numer uchwały:
II/7/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia