W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Data uchwały:
2010-12-13

Numer uchwały:
II/6/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego