w sprawie zmiany umów ustanowienia odrębnej własności lokali, ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej, zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej i ustanowienie odrębnej własności lokali.