W sprawie:
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słubice na lata 2010 – 2013

Data uchwały:
2010-11-09

Numer uchwały:
LVII/541/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia