w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, na okres do 3 lat.