w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Słubic nr 47/08 z dnia 1 kwietnia 2008r.