w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego i powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego