W sprawie:
o zmianie uchwały Nr XXXIII/319/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Data uchwały:
2010-08-26

Numer uchwały:
LIV/498/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia