W sprawie:
o zmianie uchwały w sprawie Statutu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2010-08-26

Numer uchwały:
LIV/496/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego