Zarządzenie  Burmistrza Słubic nr 106/2010 z dnia 30 czerwca 2010r.