Zarządzenie Burmistrza Słubic nr 78/2010 z dnia 31.05.2010r.