Zarządzenie Burmistrza Słubic nr 59/2010 z dnia 30 kwietnia 2010r.