Zarządzenie Nr 133/07 z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych i ułamkowej części gruntu