w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Słubicach przy ulicy Słowiańskiej 10.