Zarządzenie Nr 131/07 z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych i ułamkowej części gruntu