Zarządzenie Nr 128/07 z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób Gminy, przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste