Zarządzenie Nr 126/07 z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego