W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
LI/488/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia