W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
LI/487/10

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Utrata mocy uchwałą nr XXVII/214/12